Veri Bilimi Neden Önemlidir?

Teknolojik ilerlemenin hakim olduğu bu dönemde bilgi patlaması, veri bilimini istatistiksel yeniliklerin ön saflarına taşımıştır. Bireyler, işletmeler ve bütün uluslar tarafından üretilen verinin önemi göz önüne alındığında; veri toplama, işleme ve analiz etme sanatı stratejik iş planlaması, bilinçli politika yapımı ve doğru tahminler için kritik bir itici güce dönüştüğü görülmektedir. Sonuç olarak, kurumlar ve organizasyonlar karar alma ve problem çözüm yaklaşımlarını yeniden tanımlamaktadır.

Veri bilimi; istatistik bilimi, sayısal hesaplamalar ve analitik tekniklerin hızla evrilen teknoloji ile bir araya geldiği bir kesişim noktasıdır. Bu dinamik birleşim, sürekli değişen ekonomik performans, pazar dinamikleri, rekabetçilik ve tüketici tercihleri gibi süreçleri kapsamaktadır. Veri bilimi; işletmelere ve politika yapıcılara hızla değişen bir dünyada kesin tahminler ve en iyi kararları verme araçları sunar.

Veri biliminin özü, işletme, ekonomi, istatistik, bilgisayar bilimi ve yönetim mühendisliği gibi birçok alanın disiplinlerarası sinerjisini gerektirir. Bu nedenle, 2018 yılında yıllık olarak toplanan ve dünya çapında tanınmış bir kuruluş olan Dünya Ekonomik Forum, veri bilimi profesyonellerini iş dünyasının en çok aranan yetenekleri olarak ilan etmiştir. Dahası, Yükseköğretim Kurulu, 2018 bildirisiyle veri bilimini doktora bursları için öncelikli 100 konu alanından biri olarak belirlemiş ve akademideki üstün önemini vurgulamıştır.

Modern dünyanın karmaşık yapısı, nitelikli veri bilimcilere olan talebi artırmaktadır. Veri Bilimi Yüksek Lisans programımız, öğrencilerini veri odaklı çağımızda başarılı olmak için gerekli uzmanlıkla donatmayı; teori ile pratiği birleştirerek karar verme alanlarında bir kariyere hazırlamayı amaçlamaktadır.