Neden İşletme ve Ekonomi İçin Veri Bilimi?

Gelişen teknolojinin de etkisiyle son yıllarda yaşanan bilgi patlaması, istatistik biliminin temelini geliştirmeyi hedefleyen veri bilimini oldukça popüler bir kavram haline getirmiştir. İnsanların, firmaların ve ülkelerin ürettiği verilerin öneminin anlaşılması ile birlikte iş planlama, politika oluşturma, öngörü gerçekleştirme amacıyla veri toplanması, işlenmesi ve analiz edilmesi birçok kurum ve kuruluşun veriye olan bakışını farklı bir noktaya getirmiştir. Aynı doğrultuda veri bilimi, hızla değişen ekonomik indikatörler, pazar payı, rekabet gücü, tüketici tercihleri gibi faktörleri göz önüne alarak ve aynı hızla gelişen teknoloji ile istatistik bilimi, sayısal hesaplama ve analiz yöntemlerini entegre ederek, firmalara ve politika yapıcılara daha isabetli tahmin yapma ve optimal kararları alma becerilerini kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu sebeple veri bilimi, işletme, ekonomi, istatistik, bilgisayar mühendisliği ve endüstri mühendisliği gibi farklı disiplinlerin iç içe geçmesini gerektirmektedir. Nitekim, her sene düzenli olarak toplanan ve dünyaca saygınlığı olan World Economic Forum’un 2018 senesinde yayınlanmış olduğu bildiriye göre veri bilimcisi şirketler tarafından en çok talep edilen meslek dalı olacaktır. Benzer şekilde, veri bilimi başlığı 2018 yılında yayınlanan 100/2000 YÖK Doktora Bursu öncelikli 100 tematik alanlardan birisi olarak ilan edilmiştir.

Oldukça popüler bir disiplinlerarası alan olmasına ve dünyada örnekleri bulunmasına rağmen, Türkiye’de yerleşik herhangi bir üniversitede veri bilimini ekonomi ve işletme bölümlerine entegre eden bir lisansüstü program henüz açılmamıştır. Günümüzde, disiplinlerarası becerilere ve yaklaşımlara sahip muhasebe, pazarlama, insan kaynakları ve finans gibi alanlarda çalışan sosyal bilimciler iş dünyasında daha çok tercih edilmektedir. Aynı doğrultuda, güncel konulardan haberdar, endüstriyel gelişmelerin farkında ve küresel problemlere karşı donanımlı bir nesil yetiştirmeyi amaçlayan Abdullah Gül Üniversitesi’nde böyle bir programın başlatılması hem ülkemiz hem de bölge firmalarına ve ekonomisine katkı sağlaması açısından büyük önem arz etmektedir. Bu ihtiyaca yönelik olarak, Abdullah Gül Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü bünyesinde “İşletme ve Ekonomi için Veri Bilimi” yüksek lisans programı disiplinlerarası ve tezli olarak önerilmektedir. Program, bilgisayar teknolojisini, istatistik bilimini, analiz ve tahmin yöntemlerini işletme ve ekonomi disiplinlerinde uygulayacak ve  araştırma yapacak adaylar yetiştirmeyi  hedeflemektedir. Program ayrıca ileride aynı başlıkla açılabilecek ve bu alanda bilim insanı yetiştirebilecek interdisipliner bir doktora programına da temel teşkil edecektir.