Misyon: 

Disiplinlerarası/transdisipliner bir araştırma anlayışını benimseyerek yerel, ulusal ve küresel sorunlara yoğunlaşan ve bilgiyi değere dönüştüren ortaklıklar kurarak bilime ve topluma yüksek katkıda bulunan yenilikçi, girişimci, nitelikli yöneticiler, araştırmacılar ve akademisyenler yetiştirmektir. 

Vizyon: 

İleri ve uluslararası düzeyde lisansüstü eğitim hizmeti ve disiplinlerarası/transdisipliner araştırma anlayışını benimseyen enstitümüz ile üniversitemizin yenilikçiliği ve yaratıcılığı özümsemiş ve ürettiği bilgiyi değere dönüştererek bilime ve topluma yüksek katkı sağlayan saygın bir uluslararası üniversite olma vizyonunda yüksek pay sahibi olmaktır.