Lisansüstü programda lisanstan ders(ler) alabilir miyim?

Yüksek Lisans programlarında öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi (2), lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. 

Lisansüstü programda diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü ders(ler)i alabilir miyim?

Yüksek Lisans programlarında enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında 100% ingilizce olarak verilmekte olan lisansüstü derslerden en fazla iki (2) ders seçilebilir. 

AGÜ'ye lisansüstü program kayıdı yaptırmadan önce almış olduğum lisansüstü ders(ler)i ders yüküne saydırabilir miyim?

Lisansüstü öğrencilerilerin Enstitü’ye kayıt yaptırmadan önce son altı yarıyıl içerisinde başka lisansüstü programlarda veya Üniversitemizden özel öğrenci ve/veya misafir öğrenci statüsünde 100% ingilizce olarak almış oldukları ve başarılı oldukları lisansüstü derslerden en fazla üç (3) ders Anabilim dalı başkanının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile ilgili lisansüstü programda ders yüküne sayılabilir.