TEZ SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI 

TEZ TESLİM VE MEZUNİYET KONTROL BELGELERİ 

Etik kurul izni gerektiren tez çalışmalarında, araştırmaya başlamadan yaklaşık 2 ay önce aşağıda bahsedilen işlemler yapılmalıdır:

Danışman ve tez konusu belirlenen öğrenciler, Etik Kurul Başvuru Formunu danışmanı ile birlikte doldurup imzaladıktan sonra, imzalı formun pdf formatındaki taranmış halini etik@agu.edu.tr adresine mail atmaları ve formun ıslak imzalı orijinal halini Etik Kurul Sekreteryasına (Yabancı Diller Yüksekokul Sekreter V. İbrahim Atıcı) ulaştırmaları gerekmektedir. 

YÜKSEK LİSANS FORMLARI

 

YL Form 1

Tez Danışmanı Atama Formu 

İNDİR

 

YL Form 2

Tez Danışmanı ve Tez Konusu Formu

İNDİR

 

YL Form 3

Tez Danışmanı Değişikliği Dilekçesi 

İNDİR

 

YL Form 4

2. Danışman Atama Dilekçesi 

İNDİR

 

YL Form 5

Tez Konusu Değişikliği Dilekçesi

İNDİR

TEZLERİN TESLİM EDİLİRKEN
DOLDURMASI GEREKEN FORMLAR

YL Form 6

Danışmana Tez Teslim Formu

İNDİR

Öğrencinin tez çalışmasını bitirdiğini ve savunma sınavına girme talebini belirten formdur. Formun en üst kısmı (I. Kısım) öğrenci tarafından doldurulup imzalanır. Doldurulan form, tez çalışmasının ilgili kriterleri yerine getirildiğini veya getirileceğini gösteren belgeler ile tez danışmanına ibraz edilerek imzalatılır. İkinci sayfadaki tez benzerlik beyanı hem öğrenci hem de danışman tarafından imzalanır. Tez danışmanı onayından (II. Kısım) sonra aynı belgelerle birlikte form Tez İnceleme Komisyonu’na teslim edilir. Tez İnceleme Komisyonu gerekli incelemeleri yaptıktan sonra gerekli bilgileri doldurarak imzalar. Tez İnceleme Komisyonu teze düzletme verirse, öğrenci düzletme yaptıktan sonra tezinde gerekli düzeltmeleri yaptıktan sonra tezinin tekrar komisyona sunar. Komisyon tarafından uygunluğu verilen tezler bu formlarla birlikte Ana Bilim Dalı Başkanlığı’na iletilir.

YL Form 7 

Tez Jürisi ve Sınav Tarihi Öneri Formu

İNDİR

Danışmanın önerisi ve Anabilim Dalı Başkanı tarafından öğrencinin savunma yapacağı mülakat jürisinin ve sınav tarihinin belirlendiği formdur. Form Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından doldurularak, en geç enstitümüz web sayfasında bildirilen tarihe kadar Enstitü Müdürlüğü’ne iletilir.

YL Form 8

Yüksek Lisans Tezinin Jüri Üyelerine Mail ile Gönderilmesi

İNDİR

 

Öğrencinin tez çalışmasını jüri üyelerine mail yoluyla ilettiğini beyan ettiği formdur.

 

YL Form 9

Tez Savunma Sınavı Tutanağı

İNDİR

TEZİN KABÜLÜNDEN SONRA TESLİM EDİLMESİ GEREKEN FORM

YL Form 10

Tez Teslim ve Tez Kısıtlama Formu

* CD Etiketi için tıklayınız

İNDİR

Not: Akademik Yılı Bahar /Güz Döneminde “Tez Teslimi” için gerekli formların enstitümüz web sayfasında

bildirilen tarihe kadar danışman onayı alınarak Enstitü Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

Eksik imzalı formlar işleme alınmayacaktır.

DİĞER FORMLAR 

Form 1

Kayıt Açtırma Dilekçesi 

İNDİR

Form 2

Kayıt Dondurma Dilekçesi 

İNDİR

Form 3

Askerlik Tehir Talep Formu

İNDİR

Form 4

Lisansüstü İlişik Kesme Formu 

İNDİR

Form 5 

Ek Ders Formu

İNDİR

Form 6

Ders Telafi Formu (Öğretim Üyesi)

İNDİR

Form 7

Sınav Formu

İNDİR

Form 8 

Ders Saydırma Dilekçesi

İNDİR

Form 9

Not Düzeltme Formu

İNDİR

Form 10

Ek Süre Talebi 

İNDİR

Form 11

Sağlık Raporu Dilekçesi 

İNDİR 

Form 12

Türkiye Mezunları Bilgi Formu Mekanizması

İNDİR
Form 13

Özel Öğrenci Başvuru Formu

İNDİR
Form 14

Yatay Geçiş Başvuru Formu

İNDİR