YÜKSEK LİSANS FORMLARI

 

YL Form 1

Tez Danışmanı, Tez Konusu ve Tez Başlığı Formu (Yüksek Lisans)

İNDİR

 

YL Form 2

Danışman Değişikliği / II. Danışman Atama Dilekçesi

İNDİR

 

YL Form 3

Tez Konusu ve Tez Başlığı Değişikliği Dilekçesi

İNDİR

TEZLERİN TESLİM EDİLİRKEN
DOLDURMASI GEREKEN FORMLAR

YL Form 4

Yüksek Lisans Tez Teslim Formu

 

İNDİR

Öğrencinin tez çalışmasını bitirdiğini ve savunma sınavına girme talebini belirten formdur. Formun en üst kısmı (I. Kısım) öğrenci tarafından doldurulup imzalanır. Doldurulan form, tez çalışmasının ilgili kriterleri yerine getirildiğini veya getirileceğini gösteren belgeler ile tez danışmanına ibraz edilerek imzalatılır. İkinci sayfadaki tez benzerlik beyanı hem öğrenci hem de danışman tarafından imzalanır. Tez danışmanı onayından (II. Kısım) sonra aynı belgelerle birlikte form Tez İnceleme Komisyonu’na teslim edilir. Tez İnceleme Komisyonu gerekli incelemeleri yaptıktan sonra gerekli bilgileri doldurarak imzalar. Tez İnceleme Komisyonu teze düzletme verirse, öğrenci düzletme yaptıktan sonra tezinde gerekli düzeltmeleri yaptıktan sonra tezinin tekrar komisyona sunar. Komisyon tarafından uygunluğu verilen tezler bu formlarla birlikte Ana Bilim Dalı Başkanlığı’na iletilir.

YL Form 5 

Tez Jürisi ve Sınav Tarihi Öneri Formu

İNDİR

Danışmanın önerisi ve Anabilim Dalı Başkanı tarafından öğrencinin savunma yapacağı mülakat jürisinin ve sınav tarihinin belirlendiği formdur. Form Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından doldurularak, en geç enstitümüz web sayfasında bildirilen tarihe kadar Enstitü Müdürlüğü’ne iletilir.

YL Form 6

Yüksek Lisans Tezinin Jüri Üyelerine Mail ile Gönderilmesi

İNDİR

 

Öğrencinin tez çalışmasını jüri üyelerine mail yoluyla ilettiğini beyan ettiği formdur.

 

YL Form 7

Tez Savunma Sınavı Tutanağı

İNDİR

TEZİN KABÜLÜNDEN SONRA TESLİM EDİLMESİ GEREKEN FORM

YL Form 8

Tez Teslim ve Tez Kısıtlama Formu

İNDİR

Not: Akademik Yılı Bahar /Güz Döneminde “Tez Teslimi” için gerekli formların enstitümüz web sayfasında bildirilen tarihe kadar danışman onayı alınarak Enstitü Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. Eksik imzalı formlar işleme alınmayacaktır.

DİĞER FORMLAR 
Form 1 Kayıt Açtırma Dilekçesi  İNDİR
Form 2 Kayıt Dondurma Dilekçesi  İNDİR
Form 3 Askerlik Tehir Talep Formu İNDİR
Form 4 İlişik Kesme (Kayıt Silme) Talep Dilekçesi  İNDİR
Form 5  Ek Ders Formu İNDİR
Form 6 Ders Telafi Formu (Öğretim Üyesi) İNDİR
Form 7 Sınav Formu İNDİR
Form 8  Ders Saydırma Dilekçesi İNDİR
Form 9 Not Düzeltme Formu İNDİR
Form 10 Ek Süre Talebi  İNDİR
Form 11 Sağlık Raporu Dilekçesi  İNDİR