Formlar Hakkında Bilgilendirme İNDİR
Form 1   Tez Danışmanı, Tez Konusu ve Tez Başlığı Formu (Yüksek Lisans) İNDİR
Form 2   Tez Öneri Formu  İNDİR
Form 3   Tez Savunma Tutanağı İNDİR
Form 4   Tez Konusu ve Tez Başlığı Değişikliği Dilekçesi İNDİR
Form 5   Danışman Değişikliği / II. Danışman Atama Dilekçesi İNDİR
Form 6   Tez Savunma Sınavı Başvuru Dilekçesi İNDİR
Form 7   Ek Ders Formu İNDİR
Form 8   Yüksek Lisans Tezinin Juri Üyelerine Teslim Formu İNDİR
Form 9   Ders Telafi Formu (Öğretim Üyesi) İNDİR
Form 10   Sınav Formu İNDİR
Form 11   Kayıt Dondurma Dilekçesi İNDİR
Form 12   Kayıt Açtırma Dilekçesi İNDİR
Form 13   Askerlik Tehir Talep Formu İNDİR
Form 14   Ders Saydırma Dilekçesi İNDİR
Form 15   Tez Teslim Formu İNDİR
Form 16   Not Düzeltme Formu İNDİR