Doç. Dr. Umut TÜRK (Enstitü Müdürü)

Doktora: University of Verona, Ekonomi, 2017​​
Araştırma Alanları: Kent Ekonomisi, Fırsat Eşitliği, Toplumsal Kopma, Erişilebilirlik, Mekansal Etkiler ve Ekonomi

 E-Posta:umut.turk@agu.edu.tr
 

 

 

 

  

Doç. Dr. Armağan TEKE LLOYD (Enstitü Müdür Yardımcısı)

Doktora: McMaster University, Kanada, Siyaset Bilimi, 2016
Araştıma Alanları: Toplumsal Cinsiyet ve Göç; Göç Rejimleri, Sınırlar ve Göçün Küresel Yönetişimi; Vatandaşlık/Yasadışılık; Ulusötesi Sosyal Ağlar

 E-Posta: armagan.tekelloyd@agu.edu.tr