Prof. Dr. Erk HACIHASANOĞLU (Enstitü Müdürü)

 Doktora Sonrası Araştırma: Orta Doğu Teknik Üniversitesi. İşletme,2010 
 Doktora: Hacettepe Üniversitesi, İşletme, 2002
 Araştırma Alanları: Risk Yönetimi, Yükselen Piyasa Ekonomileri, Emtia Piyasaları

 E-Posta:erk.hacıhasanoglu[at]agu.edu.tr
 Kişisel Sayfa

 

 

Doç. Dr. Eyüp DOĞAN (Enstitü Müdür Yrd.)

Doktora: Clemson Universitesi ABD Ekonomi, 2014
Araştırma Alanları: Ekonomik Büyüme, Enerji Ekonomisi, Çevre Ekonomisi, Ekonometri, Uluslararası İktisat

 E-Posta:eyup.dogan[at]agu.edu.tr
 Kişisel Sayfa

 

 

  

 Dr. Öğr. Üyesi Murat İNAN (Enstitü Müdür Yrd.)

 Doktora: The University of Sheffield, Birleşik Krallık, Siyaset Bilimi, 2016
 Araştıma Alanları: Siyasi Davranış, Siyasi Hoşgörü, Demokratik Kültür, Modernizasyon Teorisi, Sosyalleşme Teorileri, Nicel Araştırma Yöntemleri

 E-Posta: murat.inan@agu.edu.tr