Tez İnceleme Komisyonu

Başkan 

Dr. Öğr. Üyesi Faruk GÜVEN 

http://faruk.guven@agu.edu.tr

Üye 

Öğr. Gör. Dr. Burak Kağan DEMİRTAŞ 

http://burakkagan.demirtas@agu.edu.tr

Üye 

Arş. Gör. Abdullah DOĞAN 

http://abdullah.dogan@agu.edu.tr