Tez İnceleme Komisyonu

Başkan

Doç. Dr. Umut TÜRK

umut.turk@agu.edu.tr

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Burak Kağan DEMİRTAŞ

burakkagan.demirtas@agu.edu.tr

Üye

Arş. Gör. Mustafa Semih PEKER

semih.peker@agu.edu.tr

 

 

Erasmus Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Heiko Schuss

heiko.schuss@agu.edu.tr