Prof. Dr. Erk HACIHASANOĞLU(Enstitü Müdürü)

  Doktora Sonrası Araştırma: Orta Doğu Teknik Üniversitesi. İşletme,2010 
  Doktora: Hacettepe Üniversitesi, İşletme, 2002
  Araştırma Alanları: Risk Yönetimi, Yükselen Piyasa Ekonomileri, Emtia Piyasaları

  E-Posta:erk.hacıhasanoglu[at]agu.edu.tr
  Kişisel Sayfa

 

 

 

 Doç. Dr. Eyüp DOĞAN (Enstitü Müdür Yrd.)

 Doktora: Clemson Universitesi ABD Ekonomi, 2014
Araştırma Alanları: Ekonomik Büyüme, Enerji Ekonomisi, Çevre Ekonomisi, Ekonometri, Uluslararası İktisat

  E-Posta:eyup.dogan[at]agu.edu.tr
  Kişisel Sayfa

 

 Dr. Öğr. Üyesi Murat İNAN (Enstitü Müdür Yrd.)

 Doktora: The University of Sheffield, Birleşik Krallık, Siyaset Bilimi, 2016
 Araştıma Alanları: Siyasi Davranış, Siyasi Hoşgörü, Demokratik Kültür, Modernizasyon Teorisi, Sosyalleşme Teorileri, Nicel Araştırma Yöntemleri

 E-Posta: murat.inan@agu.edu.tr

 

 

 Dr. Öğr. Üyesi F. Selen MADENOĞLU (Üye)

Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, 2017
Araştırma Alanları:Çizelgeleme, Montaj Hattı Dengeleme, Meta-Sezgisel Algoritmalar

E-posta: selen.madenoglu@agu.edu.tr
Kişisel Sayfa

 

 

 Dr. Öğr. Üyesi Umut Türk (Üye)

Doktora: University of Verona, Ekonomi, 2017​​
Araştırma Alanları: Kent ekonomisi, Fırsat Eşitliği, Toplumsal Kopma, Erişilebilirlik, Mekansal Etkiler ve Ekonomi

E-posta: umut.turk@agu.edu.tr

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Armağan TEKE LLOYD (Üye)

Doktora: McMaster University, Kanada, Siyaset Bilimi, 2016
Araştıma Alanları: Toplumsal Cinsiyet ve Göç; Göç Rejimleri, Sınırlar ve Göçün Küresel Yönetişimi; Vatandaşlık/Yasadışılık; Ulusötesi Sosyal Ağlar

 E-Posta: armagan.tekelloyd@agu.edu.tr