Doç. Dr. Umut TÜRK (Enstitü Müdürü)

Doktora:University of Verona, Ekonomi, 2017​​

Araştırma Alanları: Kent Ekonomisi, Fırsat Eşitliği, Toplumsal Kopma, Erişilebilirlik, Mekansal Etkiler ve Ekonomi

 E-Posta:umut.turk@agu.edu.tr
 

 

 

  

Doç. Dr. Armağan TEKE LLOYD (Enstitü Müdür Yardımcısı)

Doktora: McMaster University, Kanada, Siyaset Bilimi, 2016
Araştıma Alanları: Toplumsal Cinsiyet ve Göç; Göç Rejimleri, Sınırlar ve Göçün Küresel Yönetişimi; Vatandaşlık/Yasadışılık; Ulusötesi Sosyal Ağlar

 E-Posta: armagan.tekelloyd@agu.edu.tr

 

 

 

  

Dr. Öğr. Üyesi F. Selen MADENOĞLU (Üye)

Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, 2017

Araştırma Alanları: Çizelgeleme, Montaj Hattı Dengeleme, Meta-Sezgisel Algoritmalar 

E-Posta: selen.madenoglu@agu.edu.tr
Kişisel Sayfa

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Burak Kağan DEMİRTAŞ
Doktora: University of Southampton, 2019
Araştırma Alanları: Deneysel İktisat, Davranışsal İktisat, Mikto İktisat, Çalışma Ekonomisi 

E-posta:burakkagan.demirtas@agu.edu.tr

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif GÜZEL (Üye)

Doktora: Southampton Üniversitesi, Bilişsel Psikoloji, 2012.

Araştırma Alanları: Deneysel Psikoloji, Klinik Psikoloji

E-Posta: akif.guzel@agu.edu.tr