AGÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR BAŞVURU BİLGİLERİ

 

Başvuru Kontenjanları ve Bölüm Bilgileri için Tıklayınız

 

Önemli Tarihler için Tıklayınız

 

BAŞVURU KOŞULLARI

* Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) SAY-EA  puanının en az 70 olması, Graduate Record Examination (GRE) genel sınavından eski puan türünde en az 680, yeni puan türünden en az 153 olması, Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından en az 500 olması gerekir. 

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES SAY-EA) puanı sınav tarihinden itibaren beş (5) yıl, Graduate Record Examination (GRE) genel puanı veya Graduate Management Admission Test (GMAT) puanı, sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren beş (beş) yıl geçerlidir. 

Aşağıdaki Dil Puanlarından Birisinin Alınmış Olması Gerekmektedir:

* TOEFL IBT: En az 87 (Sınav tarihinden itibaren 2 Yıl geçerlidir)

* ÜDS, KPDS, YDS, e-YDS,: En az 73 (Sınav tarihinden itibaren 5 Yıl geçerlidir)

YÖKDİL Puanı: En az 73 (Sınav tarihinden itibaren beş (5) yıl geçerlidir.)

* PTE: En az 74 (Sınav tarihinden itibaren iki (2) yıl geçerlidir.) 

* Yabancı Uyruklu öğrenciler için ; GAT-Accumulative Percentile” skoru olarak asgari %70 puana sahip olmaları gerekmektedir.

* Yüksek Lisans programlarına başvuran adaylar %100 İngilizce eğitim veren bir lisans programından mezun olmuş ve bu durumunu belgeleyebiliyorsa bu adaylardan başvuruda dil belgesi talep edilmez.

*Üniversitemiz Yabancı Dil Okulunun düzenleyeceği yeterlilik sınavına girip, başarılı olan adaylardan kayıt için dil belgesi talep edilmez. 

ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri için Tıklayınız

YÖK Not Dönüşüm Tablosu için Tıklayınız

GRE&GMAT ALES Dönüşüm Tablosu için Tıklayınız

 

 BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

* Mezuniyet not ortalamalarının 4’lük not sisteminden 100’lük not sistemine  dönüşüm hesabında, Yükseköğretim  Kurulu Başkanlığınca hazırlanan çevrim tablosu esas alınacaktır.

* Yüksek  Lisans  başvurularında adayların  yerleştirme   puanları  hesaplamasında;   ALES EA puanının  % 50’si, mezuniyet  not ortalamasının  % 15’i ile mülakat  notunun  % 35’i değerlendirilir  ve başarılı  sayılabilmeleri  için toplam değerlendirme  puanı en az 75 olmalıdır.

 

BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER 

- Başvurular http://uis.agu.edu.tr adresinden internet ortamında yapılacak olup, belgelerin sisteme taranarak yüklenmesi ve mülakat sınavına       gelirken asıllarını veya noter onaylı fotokopilerini getirilmesi gerekmektedir.

- Lisans diploması, Yüksek Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi (Not: mezuniyet döneminde olan öğrencilerden transkript istenir.)

- ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesi

- Yabancı dil veya eşdeğer sınav sonuç belgesi 

- Not durum belgesi (Transkript)

- Özgeçmiş (YÖK formatında İngilizce)

- İki (2) adet referans mektubu, (Yüksek Lisans başvuruları için en az birinin lisans bitirme tezi yaptığı danışmanından alınması gerekmektedir. 

- Niyet mektubu (araştırma hedeflerini de içerecek şekilde ingilizce yazılacaktır. 

- Fotoğraf (Sisteme yüklenecektir.)

 

KESİN KAYITTA ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

- Başvuruda istenen tüm belgelerin asılları ya da noter onaylı sureti

- Dört (4) adet fotoğraf (Adayı tanıyabilecek şekilde karşıdan çekilmiş vesikalık olmalıdır.)

- Nüfus cüzdanı onaylı sureti

- Erkek öğrencilerin Askerlik Durum Belgesi 

 

*Adayların kesin kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir.  

*Belirtilen tarihlerde kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemez.

*Posta ile kayıt yapılamaz. 

*İstenilen belgelerde yanlış beyanda bulunanların ya da tahrifat  yapanların,  sınavlarda  başarılı  olsalar  dahi  kayıtları yapılmaz.

*Gerçek dışı bilgi ve belgelere göre aday kaydı veya kesin kaydı yapılmış öğrencilerin kaydı silinir.

*Başvuru sonrası yapılacak işlemlerle ilgili süreci takip etmek adayların sorumluluğundadır. Adaylara bireysel olarak geri dönüş yapılmayacaktır.

*Başvurularla ilgili ayrıntılı bilgiler ilgili anabilim dallarından alınabilir. 

*Başvuru yapmak için tıklayınız