AGÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR BAŞVURU BİLGİLERİ

 

Başvuru Kontenjanları ve Bölüm Bilgileri için Tıklayınız

 

Önemli Tarihler için Tıklayınız

 

BAŞVURU KOŞULLARI

* Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) SAY-EA  puanının en az 70 olması, Graduate Record Examination (GRE) genel sınavından eski puan türünde en az 680, yeni puan türünden en az 153 olması, Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından en az 500 olması gerekir. (ALES Puanı sınav tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir)

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES SAY-EA) puanı sınav tarihinden itibaren 5 yıl, Graduate Record Examination (GRE) genel puanı veya Graduate Management Admission Test (GMAT) puanı, sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren 3 yıl geçerlidir. 

Aşağıdaki Dil Puanlarından Birisinin Alınmış Olması Gerekmektedir:

* TOEFL IBT: En az 87 (Sınav tarihinden itibaren 2 Yıl geçerlidir)

* ÜDS, KPDS, YDS, e-YDS,: En az 73 (Sınav tarihinden itibaren 5 Yıl geçerlidir)

* PTE: En az 74

* Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı: En az 73 (Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanında)

* Yabancı Uyruklu öğrenciler için ; GAT-Accumulative Percentile” skoru olarak asgari %70 puana sahip olmaları gerekmektedir.

* Yüksek Lisans programlarına başvuran adaylar %100 İngilizce eğitim veren bir lisans programından mezun olmuş ve bu durumunu belgeleyebiliyorsa bu adaylardan başvuruda dil belgesi talep edilmez.

*Yüksek lisans programına kabul edilecek adaylardan diğer tüm şartlarla birlikte İngilizce becerileri ile ilgili koşullarını da sağlamaları gerekmektedir. Enstitümüze koşullu olarak öğrenci kabul edilmeyecektir.

ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri için Tıklayınız

YÖK Not Dönüşüm Tablosu için Tıklayınız

GRE&GMAT ALES Dönüşüm Tablosu için Tıklayınız

 BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

* Lisans mezuniyet not ortalamalarının 4’lük not sisteminden 100’lük not sistemine  dönüşüm hesabında, Yükseköğretim  Kurulu Başkanlığınca hazırlanan çevrim tablosunun esas alınacaktır,

* Yüksek  Lisans  başvurularında   Adayların  yerleştirme   puanları  hesaplamasında;   ALES  puanının  % 50’si, mezuniyet  not ortalamasının  % 15’i ile mülakat  notunun  % 35’i değerlendirilir  ve başarılı  sayılabilmeleri  için toplam değerlendirme  puanı en az 75 olmalıdır.

BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

Başvurular  internet  ortamında  yapılacak  olup,   aşağıdaki  belgelerin  sisteme  taranarak  yüklenmesi  ve mülakat sınavına gelirken asıllarını veya noter onaylı fotokopilerini getirilmesi gerekmektedir.

1. Lisans diploması, Yüksek Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi (Not: Mezuniyet döneminde olan öğrencilerden transkript istenir, kesin kayıtta diploma getirilmelidir).

2. ALES (veya eşdeğer sınav) sonuç belgesi (Not: Türk vatandaşı öğrencilerin ALES sınavını almış olması, Türk vatandaşı olmayan öğrencilerin de GRE sınavını almış olması gerekmektedir)

3. Yabancı dil  puan belgesi

4. Not durum belgesi (transkript)

5. 2 adet referans mektubu

6. Özgeçmiş (YÖK formatında İngilizce olarak yazılacaktır)

7. Fotoğraf (adayı tanıyabilecek şekilde karşıdan çekilmiş biyometrik olmalıdır).

8. Niyet mektubu (araştırma hedeflerini de içerecek şekilde İngilizce yazılacaktır)

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

*Başvuru için istenen tüm  belgelerin asılları ya da noter onaylı sureti 

1. Dört (4) adet fotoğraf (Fotoğraflar adayı tanıyabilecek şekilde karşıdan çekilmiş biyometrik olmalıdır).

2. Nüfus cüzdanı onaylı sureti

3. Erkek öğrenciler için Askerlik Durum Belgesi

*Başvuruda istenen tüm belgelerin asılları ya da noter onaylı sureti ile kayıt yapılacaktır.

*Adayların kesin kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir.  Posta ile kayıt yapılmaz.

*Belirtilen tarihlerde kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemez.

*İstenilen belgelerde yanlış beyanda bulunanların ya da tahrifat  yapanların,  sınavlarda  başarılı  olsalar  dahi  kayıtları yapılmaz.

*Gerçek dışı bilgi ve belgelere göre aday kaydı veya kesin kaydı yapılmış öğrencilerin kaydı silinir.

*Başvuru sonrası yapılacak işlemlerle ilgili süreci takip etmek adayların sorumluluğundadır. Adaylara bireysel olarak geri dönüş yapılmayacaktır.

*Başvurularla ilgili ayrıntılı bilgiler ilgili anabilim dallarından alınabilir. 

*Başvuru yapmak için tıklayınız