*Gerekli görülen durumlarda, öğrenciler lisans seviyesinde aldıkları derslerin değerlendirilmesi sonucunda belirlenen bilimsel hazırlık derslerini almak ve başarmak zorundadır. 

Daha detaylı bilgi için güncelleme yapılacaktır.