2023-02-01 16:30:00

Sosyal Bilimler Enstitüsü 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programı Mülakat Sonuçları İçin Tıklayınız. 

Kayıt Tarihleri (Asil): 6-8 Şubat 2023

Kayıt Tarihleri (Yedek): 10 Şubat 2023 

KESİN KAYITTA ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

- Başvuruda istenen tüm belgelerin asılları, noter onaylı sureti veya e-devlet üzerinden alınmış nüshaları ve fotokopileri

- İki (2) adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş vesikalık olmalıdır).

- Nüfus cüzdanı veya TC Kimlik kartı ile birlikte fotokopisi, yabancı uyruklu adaylar için pasaport ve fotokopisi

- Erkek öğrenciler için Askerlik Durum Belgesi

* Adayların kesin kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir.

* Enstitü tarafından belirlenen tarihlerde kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemez.

* Posta ile kayıt yapılmaz.

* İstenilen belgelerde yanlış beyanda bulunanlar ya da belgeler üzerinde tahrifat yaptıkları tespit edilenler,  sınav sonuçları başarılı olarak ilan edilse dahi kayıtları yapılmaz.

* Öğrencilerin kaydının gerçek dışı bilgi ve belgelerle yapıldığı tespit edilmesi halinde kayıtları silinir.