0000-00-00 00:00:00

Üniversite Yönetim Kurulu’nun 05/10/2022 tarih ve 49 no’lu oturumunda 7417 sayılı Kanun ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na eklenen geçici madde 83 Uygulama İlkeleri kapsamında aşağıda belirtilen hususlar kabul edilmiştir.
 

- Yükseköğretim kurumlarından 05.07.2022 tarihinden önce ilişiği kesilen öğrencilerin ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay (07.11.2022) içinde başvuruda bulunmaları halinde, bu Kanunun 44 üncü maddesinde yer alan esaslara göre, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilmeleri,

- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun Geçici 83 üncü maddesinde öngörülen başvuru süresi içinde mücbir sebeplerle başvuramayanların, mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren bir ay içinde, sağlık nedenleri ile başvuramayanların ise buna ilişkin heyet raporunu 05.12.2022 tarihi mesai bitimine kadar ibraz etmeleri halinde bu kanundan yararlanabilmeleri,

- 10.10.2022 tarihine kadar ilgili kanundan yararlanarak başvuru yapanların 2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz döneminde kayıtlarının yapılarak eğitime başlamaları,

- 11.10.2022 - 07.11.2022 tarihleri arasında ilgili kanundan yararlanarak başvuru yapanların 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarının yapılarak eğitime başlamaları,

- İlgili kanundan yararlanarak diğer üniversitelere kayıt yaptıran ve Üniversitemize yatay geçiş talebinde bulunan öğrenciler için akademik takvimde bulunan yatay geçiş tarihlerinin uygulanması ve her ana bilim dalı için beş (5) yatay geçiş kontenjanının belirlenmesi,

- Öğretim üyelerinin danışmanlık sayısının Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 35/3 maddesinde yer alan danışmanlık sayılarının aftan yararlanarak geri dönen öğrenciler dikkate alınarak en fazla %50’ye kadar artırılması.