0000-00-00 00:00:00

Sosyal Bilimler Enstitüsü 2022-2023 Güz Dönemi İşletme ve Ekonomi İçin Veri Bilimi Lisansüstü Programına Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Adayların Listesine Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Asil Kazananlar Kesin Kayıt Tarihleri: 12-14 Eylül 2022. 

Yedek Kazananlar Kesin Kayıt Tarihleri: 16 Eylül 2022.

 

KESİN KAYITTA ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

- Başvuruda istenen tüm belgelerin asılları, noter onaylı sureti veya e-devlet üzerinden alınmış nüshaları.

- İki (2) adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş vesikalık olmalıdır).

- Nüfus cüzdanı veya TC Kimlik kartı, yabancı uyruklu adaylar için pasaport

- Erkek öğrenciler için Askerlik Durum Belgesi

 

* Adayların kesin kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir.

* Enstitü tarafından belirlenen tarihlerde kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemez.

* Posta ile kayıt yapılmaz.

* İstenilen belgelerde yanlış beyanda bulunanlar ya da belgeler üzerinde tahrifat yaptıkları tespit edilenler,  sınav sonuçları başarılı olarak ilan edilse dahi kayıtları yapılmaz.

* Öğrencilerin kaydının gerçek dışı bilgi ve belgelerle yapıldığı tespit edilmesi halinde kayıtları silinir. 

* Başvuru sonrası yapılacak işlemlerle ilgili süreci takip etmek adayların sorumluluğundadır. Adaylara bireysel olarak geri dönüş yapılmayacaktır.