0000-00-00 00:00:00

2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında lisansüstü programlara kayıt yaptıracak adayların aşağıda belirtilen evraklar ile birlikte 13-14 Eylül 2021 tarihlerinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

*Başvuru için istenen tüm  belgelerin asılları, noter onaylı sureti veya e-devlet üzerinden alınmış nüshaları. (Referans Mektubu, Niyet Mektubu ve Portfolyolar kesin kayıtta getirilmeyecektir.)

1) İki (2) adet fotoğraf (Fotoğraflar adayı tanıyabilecek şekilde karşıdan çekilmiş biyometrik olmalıdır).

2) Nüfus cüzdanı 

3) Erkek öğrenciler için Askerlik Durum Belgesi

*Başvuruda istenen tüm belgelerin asılları, noter onaylı sureti veya e-devletten alınan nüshaları ile kayıt yapılacaktır.

*Adayların kesin kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir.  Posta ile kayıt yapılmaz.

*Belirtilen tarihlerde kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemez.

*İstenilen belgelerde yanlış beyanda bulunanların ya da tahrifat  yapanların,  sınavlarda  başarılı  olsalar  dahi  kayıtları yapılmaz.

*Gerçek dışı bilgi ve belgelere göre aday kaydı veya kesin kaydı yapılmış öğrencilerin kaydı silinir.

* Başvuru sonrası yapılacak işlemlerle ilgili süreci takip etmek adayların sorumluluğundadır. Adaylara bireysel olarak geri dönüş yapılmayacaktır.