2021-08-19 13:15:00

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

YATAY GEÇİŞ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

Anabilim  Dalı

Kontenjan

Tarih

Veri Bilimi Anabilim Dalı

2

2 Ağustos - 3 Eylül 2021

 

 

 

 

 

 

Enstitümüz Lisansüstü Programlarına Yatay Geçişte Aranacak Kriterler:

1-Sosyal Bilimleri Enstitüsü lisansüstü programlarının başvuru kriterlerinde geçerli olan asgari şartlar yatay geçişler için de geçerlidir. Gerekli sınav puanları için öğrencinin AGÜ’ye geçiş yapacağı lisansüstü programına kayıt yaptırırken almış olduğu sınav puanları kullanılabilir, bu puanlar için geçerlilik süresi dikkate alınmayacaktır.

2- Öğrenci, geçiş yapmak istediği lisansüstü programla ilgili başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az 1 yarıyılını tamamlamış olmalı ve kredili en az 2 ders almış olmalıdır (%100 İngilizce ) ve her dersi minimum 4 üzerinden 3 ile geçmiş olmalıdır.

3- Öğrenci, geçiş yaptıktan itibaren önceki programında Tez, Uzmanlık Alan dersi ve Seminer dersini almış olsa dahi AGÜ’de bu dersleri tekrar almak zorundadır.

4- Ders Saydırma Kriteri: Ayrıldığı programda alınmış olan ve yatay geçiş yapılacak programa saydırılmak istenen İngilizce olarak alınmış ve başarılı olunan derslerden en fazla 3 kredili ders saydırılabilir. Bu derslerden 4 üzerinden minimum 3 ile geçmiş olmalı ve ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın görüşü alınarak, Enstitü Yönetim Kurulundan onay alınmalıdır.

5- Öğrencinin intibakı yapılırken alacağı ve muaf tutulacağı dersler, Anabilim Dalı Başkanlığı’nın teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun Kararı ile belirlenir.