0000-00-00 00:00:00

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi müracaatları kabul edilip mülakatlar sonrasında kesin kayıt hakkı kazananlar, 28-30 Eylül 2020 tarihleri arasında kayıt için istenen belgelerin asıllarını ya da noter onaylı nüshalarını kargo yoluyla göndererek kayıt yaptırabilirler.